Koronavírus

Nižšie uvádzame informácie a odporúčanie k novému koronavírusu Covid-19. Prosím rešpektujte karanténu po návrate zo zahraničia a usmernenia hlavného a krajského hygienika (dostupné na stránke ÚVZ SR), informácie nájdete aj na stránke Bratislavského samosprávneho kraja, spolu s vyhláškami a usmerneniami vydanými hlavným hygienikom SR.