OČRky a PNky

Pre tlačivá OČR a PN nemusíte chodiť osobne pokiaľ sa týkajú nariadenej karantény alebo zatvorených škôlok a škôl.

  1. Deti do 11 rokov majú nárok na OČR automaticky, ak je zatvorené (pred)školské zariadenie z rozhodnutia zriadovateľa/štátu - všetky informácie nájdete na webe sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk.
  2. Deťom nad 11 rokov vystavujeme OČR my po telefonickej konzultácii a to len v indikovaných prípadoch (o tom, čo je indikované rozhoduje výlučne lekár) a odosielame tlačivá do sociálnej poisťovne poštou na konci mesiaca.