OČRky a PNky

PN spravidla nevydávame, pretože máme v starostlivosti len dospelých do 18 rokov a 364 dní. Ak má niekto TPP v tomto veku, tak samozrejme PN vydávame.

Pre tlačivá OČR nemusíte chodiť osobne pokiaľ sa týkajú nariadenej karantény alebo zatvorených škôlok a škôl.

  1. Deti do 11 rokov majú nárok na OČR automaticky, ak je zatvorené (pred)školské zariadenie z rozhodnutia zriadovateľa/štátu - všetky informácie nájdete na webe sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk.
  2. Ak je dieťa DOMA, pretože je úzky kontakt s COVID + osobou a trieda zostáva v prezenčnom móde výučby, OČR pre deti do 11 rokov vystavujeme bez vašej návštevy na našej ambulancii po dobu trvania karantény máte na túto OČR nárok, odosielame ju poštou priamo do SP, takže z vašej strany je potrebné len oznámiť začiatok a následne sa dohodneme na ukončení dľa aktuálne platných opatrení.
  3. Deťom nad 11 rokov vystavujeme OČR my po telefonickej konzultácii a to len v indikovaných prípadoch (o tom, čo je indikované rozhoduje výlučne lekár) a odosielame tlačivá do sociálnej poisťovne poštou na konci mesiaca.
  4. Štandardné OČR pri neCOVIDovej chorobe dieťaťa vybavujeme štandardne - rodičia si prídu osobne na ambulanciu po tlačivo po predchádzajúcom telefonickom/mailovom dohovore so sestričkou.