NOVINKA

Manuál práv pacienta

Manuál pacientskych práv, (nielen) o tom ako nakladáme s vašimi údajmi a všetko, čo potrebujete vedieť o bezpečnosti a spracovávaní vašich údajov nájdete nižšie v priloženom súbore. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Fyzická kópia manuál je k nahliadnutiu prítomná aj na ambulancii.

Povinnosť zavedenia Interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v ambulancii nám ukladá zákon č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č.444/2019 Z.z.