Neprítomnosť

Milí rodičia/pacienti,


Najbližšia neprítomnosť je plánovaná na 23.-24.11.2023, učím vtedy mimo Bratislavy. Zástup je zabezpečený priamo na ambulancii, štvrtok MUDr. Eva Ksiažeková, piatok MUDr. Eva Hanzalová.

P.S. Dávame do pozornosti, že dostupnosť a dovolenky je možné v dostatočnom časovom predstihu skontrolovať vždy na stránke VÚC: https://www.e-vuc.sk/buxus/generate_page.php?page_id=126973