sk

Neprítomnosť

Milí rodičia/pacienti,


5.6.-8.6.2023 som odcestovaný na služobnej ceste, zástup je zabezpečený na ambulancii. Nepíšte maily lekárovi, len sestričke, alebo telefonujte prosím, ďakujem.


P.S. Dávame do pozornosti, že dostupnosť a dovolenky je možné v dostatočnom časovom predstihu skontrolovať vždy na stránke VÚC: https://www.e-vuc.sk/buxus/generate_page.php?page_id=126973