Prijímanie detí do evidencie

Pridelený obvod VÚC sú ulice Jarabinková, Košická, Modricová a Orgovánová v Bratislave.

Pokiaľ máte záujem o starostlivosť z našej strany je potrebné sa nám telefonicky alebo mailom ozvať a zahlásiť svoj záujem a následne splniť nasledovné kroky:

1) Dieťa je staršie ako 15 mesiacov, dohoda s predchádzajúcim pediatrom bola uzatvorená viac ako 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému žiadate o prestup a je plne zaočkované a súhlasíte s jeho ďalším povinným očkovaním.


2) Ak je splnený bod 1 vypíšte prosím dotazník, ktorý je na stiahnutie tu:

3) Vypíšte žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie, ktorú doručíte aktuálnemu pediatrovi (v žiadosti je potrebné vypísať meno a sídlo aktuálneho pediatra a meno a rodné číslo dieťaťa. Žiadosť je na stiahnutie tu:

4) Vypíšte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 2 rovnopisoch a spolu s vyplneným dotazníkom nám ju prineste po predchádzajúcom dohovore osobne na ambulanciu, alebo po dohovore vhoďte do schránky/zašlite poštou. Všetky položky v dohode musia byť vyplnené (meno, adresa, rodné číslo, číslo poisťovne, predchádzajúci pediater, sídlo predchádzajúceho pediatra, telefonický kontakt na predchádzajúceho pediatra, dátum, od ktorého bolo dieťa v evidencii predchádzajúceho pediatra)! Dohoda je platná až po podpísaní z našej strany, vyhradzujeme si právo výberu pacientov! Okrem prideleného obvodu nemáme povinnosť brať iných pacientov. Dohoda je na stiahnutie tu: