VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Branislav CHRENKA, MHA

PEDIATER, ČLEN VÝBORU SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRIMÁRNEJ PEDIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI (SSPPS), ČLEN SLOVENSKEJ PEDIATRICKEJ SPOLOČNOSTI

Lekársku Fakultu UK v Bratislave som skončil v roku 2010. Následne som pracoval ako sekundárny lekár na týchto pracoviskách a projektoch:

- 11/2010 - 06/2011 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UNB Ružinov
- 07/2011 - 10/2011 Humanitárna misia Jacmel, Haiti, VŠZaSP sv. Alžbety
- 12/2011 - 08/2016 Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave
- 10/2016 - 12/2017 II. Detská Klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
- 2015-2017 Master of Health Administration (MHA), VŠZaSP sv. Alžbety + University of Scranton, PA, USA
- 05/2018 - trvá: Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Ars Medentis, s.r.o., Saleziánske dielo na Trnávke, Ružinov

Homeopatia:
12.9.2020 - 13.9.2020 - Modul Základy klinickej homeopatie CEDH (Centre d'Etude et de Développement de l'Homéopathie), Bratislava, 14h

6.1.2021 - 24.2.2021 - Modul Homeopatia v dennej praxi všeobecného lekára (L'homéopathie dans les pathologies quotidiennes de Médecine Générale), ZOOM, CEDH, 16h

10.4.2021 - 26.6.2021 - Modul Homeopatia v pediatrii (Module de Thérapeutique Homéopathique : Pédiatrie), ZOOM, 24h

9.10.2021 - 14.12.2021 - Modul Dermatológie (ZOOM, 24h)

15.1.2022 - 9.4.2022 - Modul Psychosomatických porúch (Module Troubles Psycho-Somatiques), ZOOM, 24h

Psychosomatika:

2017-2022 Ukončené vzdelávanie v psychosomatike pod vedením prof. MUDr. Hašta na Univerzite Palackého v Olomouci - https://oushi.upol.cz/psychosomatika/

Krízová intervencia a psychotraumatológia:

Z nelekárskych aktivít spomeniem vzdelávanie v krízovej intervencii (200h) v neziskovej organizácii Modrý anjel/tím krízovej intervencie, ktoré som absolvoval v rokoch 2010/2011 - viac informácií o nás tu: www.modryanjel.sk. Od roku 2013 do augusta 2019 som bol jej riaditeľom.

Práca v Modrom anjelovi ma postupne priviedla na pole psychotraumatológie. V roku 2015 som absolvoval výcvik v spracovaní traumatických udalostí (32h) TRAUMATIC INCIDENT REDUCTION, v roku 2017 som sa stal certifikovaným TIR facilitátorom, v rovnakom roku som si rozšíril výcvik o Expanded application TIR (32h) a v roku 2019 absolvoval výcvik v Life Stress Reduction. Metodológia je zastrešovaná americkou neziskovou organizáciou Applied Metapsychology International, viac informácií nájdete na stránkach Modrého anjela.

Okrem iného som certifikovaným inštruktorom laickej prvej pomoci Slovenského Červeného Kríža a absolvoval som aj vzdelávanie v detskej paliatívnej starostlivosti a sprevádzaní v smútení v detskom hospici Plamienok.

V neposlednom rade som otcom nádhernych dvoch dcér a manželom úžasnej ženy.

Teším sa na stretnutie s Vami, aj Vašimi ratolesťami :-)

MUDr. Eva HANZALOVÁ

PEDIATER

Lekársku Fakultu UK v Bratislave skončila v roku 2014. Následne pracovala ako sekundárny lekár na týchto pracoviskách:

- 2014 - 2018 Detská klinika FN Trnava (rezidentský program primárnej pediatrie)

Z pediatrie atestovala v decembri 2018 a od mája 2019 pracuje v detskej ambulancii v Hlohovci. U nás pracuje od 15.8.2020 v pondelky a utorky. Od 8.10.2021 je na materskej dovolenke.