E-recept

Ak potrebujete vystaviť e-recept vyplňte nižšie uvedený formulár prosím.

Lieky, ktoré máte od špecialistov (imunoalergológ, gastroenterológ a pod.) a sú preskripčne viazané na špecializáciu vám môžem predpísať LEN, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- správa nie je staršia ako 12 mesiacov

- v správe je explicitne uvedené, že špecialista žiada obvodného lekára o predpisovanie uvedených liekov

- originál správy ste doručili fyzicky na našu ambulanciu a je založená v karte

V prípade, že nie sú všetky 3 vyššie uvedené podmienky splnené, predpis receptu musíte žiadať od svojho špecialistu. Vedzte prosím, že je povinnosťou špecialistu písať vám lieky, ktoré naordinoval. Je len našou dobrou vôľou, že ho v tomto niekedy zastúpime, ale určite to nie je našou povinnosťou. Ďakujem za porozumenie.

O predpise vás budeme informovať zadaným e-mailom.