CENNÍK

Ambulantné výkony hradené (úplne alebo čiastočne) pacientom.