Pravidlá ambulancie

26.01.2022

Pravidlá ambulancie (zvážte prosím pred prestupom k nám, či sa s pravidlami stotožňujete, ak nie, neprestupujte, vyhneme sa nepríjemnostiam):

  • O výmenných lístkoch: rodičia a pacienti nežiadajú pediatra o výmenný lístok a už vôbec nie dodatočne po absolvovaní vyšetrenia u špecialistu! V takom prípade výmenný lístok nevydáme a musíte si starostlivosť u špecialistu uhradiť. Správny postup a vysvetlenie: Rodičia alebo pacienti sa objednajú k nám na vyšetrenie a lekár na ambulancii posúdi, zváži a v prípade, že to uzná za vhodné indikuje vyšetrenie u špecialistu, ak tak spraví, vystaví výmenný lístok.
  • O preventívnych prehliadkach (PP): Okrem dojčenských PP, ktorých je 10 do 15.mesiaca veku, sú za objednanie aj stráženie si termínov preventívnych prehliadok zodpovední rodičia. Dojčenské PP: keďže nasledujú krátko po sebe s odstupom týždňov-pár mesiacov si dohadujeme vždy pri aktuálnej PP termín na tú ďalšiu. Väčšie deti majú nárok na PP VŽDY medzi párnymi a nepárnymi narodeninami. Je potrebné sa objednať najneskôr 3 mesiace pred nepárnymi narodeninami. Ak sa PP nestihne zrealizovať do nepárnych narodenín, prepadne, poisťovňa ju už neuhradí.
  • O meškaní na vyšetrenie: Hneď na úvod poviem, že to nebude fér. Ja meškať často budem a môžem, vy nie. Znie to drsne, ale prosíme o pochopenie základných daností našej práce - práce s ľuďmi s rôznymi charaktermi, rôznymi problémami, práce týkajúcej sa tak citlivej oblasti ako je zdravie. Najmä v poradni pre dojčatá a ich rodičov je niekedy potrebné poradenstvo, presahujúce vymedzený čas, alebo je nutné riešiť vážnejšie nepredvídané problémy. Preto prosíme o trpezlivosť, na druhej strane o dochvíľnosť na vyšetrenie z Vašej strany, lebo aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút. Preto sa môže stať, že ak budete meškať na vyšetrenie dlhšie ako 10 minút, môžem odmietnuť vaše dieťa vyšetriť (nikdy to však nespravím pokiaľ pôjde o závažný stav alebo život ohrozujúci stav). Pokiaľ budete meškať na poradňu/preventívnu prehliadku, náhradný termín vám nemôžem garantovať. Pokiaľ budete meškať na akútne vyšetrenie s chorým dieťaťom nájdeme najbližší možný voľný termín. Samozrejme rozumieme, že sa môžu stať nepredvídateľné okolnosti na vašej strane, preto veľmi oceníme, ak viete vopred, že nestihnete prísť - oznámte nám to, čo najskôr. Ak zostanete zaseknutí v zápche napr. tiež nám to prosím oznámte a skúsime nájsť spoločné riešenie.
  • O umelých mliekach: vzhľadom k pravidlám poisťovní, ktoré nás penalizujú pri prekročení určitého objemu peňazí, ktoré poisťovni minieme predpísaním liekov a dietetických doplnkov, medzi ktoré sa radia aj umelé mlieka - HA a AR formuly umelých mliek nepredpisujeme a ani nebudeme.
  • O termínoch na vyšetrenie: termín na vyšetrenie akútne alebo preventívne stanovuje lekár alebo sestra, termín na vyšetrenie nie je predmetom diskusie, pokiaľ na to neexistuje pádny dôvod (napr. kolidujúci termín s vyšetrením u iného lekára a pod.), dôvodom na diskusiu určite nie je to, že dieťa v danú dobu spí a pod.
  • Slová prosím a ďakujem, slušnosť a úcta otvárajú dvere do našich sŕdc aj ambulancie
  • O prezenčných vyšetreniach chorých detí v období pandémie: pokiaľ je to možné riešime zdravotný stav formou telemedicíny, ktorá je absolútne legitímnym spôsobom poskytovania zdravotnej starostlivosti. V období jesenných a zimných mesiacov sa niekedy medicína podobá medicíne katastrof a nie klasickej pediatrii, preto nie je vždy možné vyšetriť každého, kto má pocit, že má na vyšetrenie nárok. Nič také ako nárok na vyšetrenie okrem život ohrozujúcich stavov neexistuje. O potrebe prezenčného vyšetrenia rozhoduje výlučne lekár alebo sestra. Stav dieťaťa nebagatelizujeme ani nepodceňujeme, ale napr. to že dieťa v predškolskom veku má mesiac po sebe 3 epizódy soplíkov, z toho raz aj s kašľom spravidla neznamená, že má dieťa poruchu imunity a je nutné imunologické vyšetrenie, dokonca často ani nie je pri nekomplikovanom priebehu nutné vyšetrenie obvodným lekárom. Obdobie jesene a zimy najmä u detí 3-6 ročných je obdobím častých infektov horných dýchacích ciest, čo spravidla nie je známkou poruchy imunity ale tréningu imunitného systému. Dá sa povedať, že to je veľmi prospešné. Dnes napr. vieme, že horúčnaté infekty v tomto veku znižujú pravdepodobnosť niektorých onkologických ochorení v neskoršom veku.
  • O odberoch: odbery indikuje výlučne lekár po vyšetrení a posúdení zdravotného stavu. Pokiaľ žiada o odbery pre staršie dieťa v adolescentnom veku rodič a odbery nie sú lekárom indikované, rodič si odbery v plnej miere hradí ako samoplatca. Pokiaľ žiada o odbery rodič malého dieťaťa do rovnice vstupuje aj miera traumatizácie dieťaťa; v skratke: zvedavosť rodiča, či má napr. dieťa dosť vitamínov určite nie je opodstatnením pre odbery.