Manuál na určenie závažnosti zdravotného stavu podľa veku

27.01.2022

Po kliknutí na obrázok sa vám otvorí zodpovedajúci manuál.

Dieťa do 3 mesiacov

Adolescent

Manuál na určenie závažnosti stavu po úzkom kontakte s COVID pozit. osobou

Dieťa staršie ako 3 mesiace

MIS-C - Multisystémové zápalové ochorenie u detí