Ponúkané služby

Snažíme sa rozširovať portfólio našich služieb aj nad rámec bežného štandardu.

Komunikácia

Vedieť komunikovať s detským pacientom a rodičmi by mala byť samozrejmosť. Z mnohých strán však počúvame, že to je dnes skôr výnimka. U nás je to jednoduché. My sa s vami rozprávame radi.

Preventívne prehliadky

Podľa zákona majú deti nárok na preventívne prehliadky. Pri niektorých sa okrem zdravotného stavu vyšetruje aj moč a očkuje a pri niektorých (17. rok veku) sa robí aj odber krvi (cholesterol).

Vakcinácia

Snažíme sa, aby všetky naše deti mali povinné zákonné očkovania podľa platnej legislatívy. Ponúkame aj odporúčané očkovania, ktoré majú veľký význam (žltačka typu A, meningokok, chrípka)

Diagnostika

Medzi základnú náplň patrí diagnostika dieťaťa a mladého dospelého. Robíme to citlivo, potrebné vyšetrenia vždy vysvetlíme a snažíme sa minimalizovať nepotrebné vyšetrenia.

EKG

Na ambulancii máme EKG prístroj, takže nemusíte chodiť na kardiológiu. Prístroj sme zakúpili s podporou Nadácie Tatra banky.

CRP test

Vďaka rýchlemu testu CRP na ambulancii vieme do 2 minút rozhodnúť, či je nutná liečba antibiotikami.

Rýchly Strep Test

Test, vďaka ktorému vieme z výteru hrdla a krčných mandlí zistiť, či je príčinou bolestí hrdla pyogénny streptokok.

Homeopatia a komplementárna medicína

Verím v silu ľudskej mysle, prírody a pozitívneho nastavenia. Liekom prvej voľby je prevencia, druhej voľby je príroda a až potom nasleduje "chémia".

Nastreľovanie náušníc

V našej ambulancii nastreľujeme náušnice STURDEX, CA, USA pomocou nastreľovacej pištole rovnomennej firmy.

Psychosomatika

Psychosomatika je náuka zameraná na poznanie duševných pochodov, ktoré sa niekedy môžu maskovať ako choroba tela. Absolvujem 3-ročný výcvik v psychosomatike v Olomouci pod vedením prof. Hašta.

Magistraliter receptúry

V indikovaných prípadoch (kožné problémy a pod.) predpisujeme individuálne pripravované liečivá (tzv. magistraliter), z ktorých väčšina sa mieša v našej lekárni.

Otoskopia

Na našej ambulancii pri bolestiach uška, výtoku robíme otoskopiu (vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a blanky bubienka), nie je teda spravidla potrebné absolvovať vyšetrenie u otorinolaryngológa.