Ak bolo vaše dieťa v kontakte s osobou s potvrdeným ochorením COVID-19

Informácie priebežne aktualizujeme, toto je verzia k 12.10.2020

Pokiaľ ste boli v úzkom kontakte s osobou s pozitívnym testom COVID-19 (definícia úzkeho kontaktu je uvedená nižšie):

- dieťa alebo dospelý (ktorý je úzky kontakt) musí zostať 10 dní doma v karanténe!!!, počas toho sleduje svoj zdravotný stav/zdravotný stav dieťaťa a späť do kolektívu môže dieťa ísť najskôr po 10 dňoch karantény, pričom 3 dni pred skončením karantény musí byť úplne bezpríznakové (ak je zdravotný stav únosný - t.j. dieťa pije, papá, ciká, kaká, má mierne prejavy - teploty do 38,5°C, ktoré reagujú na paralen/nurofen (riadiť sa odporúčaním na liečbu teplôt/soplíkov uvedeným tu na webstránke v sekcii RADY PRE RODIČOV), ak dieťa pokašliava na začiatku soplíkov, je to preto, že soplíky zatekajú (nasaďte Kalobu, Bronchipret a postupujte podľa informácií k liečbe soplíkov tiež v sekcii RADY PRE RODIČOV, ak je kašeľ suchý tak Stoptusin alebo Sinecod, ak je kašeľ vlhký tam mucosolvan/solmucol), pokúste sa zostať doma a zvládnuť to - ak sa vám niečo nezdá - sme na mailoch aj telefóne. Všetky lieky na kašeľ, teploty a soplíky sú voľne predajné bez receptu.

- rodičia sú kontakty kontaktu, pokiaľ nemajú príznaky nevzťahuje sa na nich žiadne obmedzenie pokiaľ sami neochorejú=nemajú príznaky respiračnej infekcie (vzťahuje sa na nich "len" všeobecná nutnosť nosiť rúško, minimalizovať akékoľvek kontakty, ktoré nie sú nutné, obzvlášť so starými a chronicky chorými)

- pokiaľ je v domácnosti viac členov COVID +, domáca izolácia končí všetkým vtedy, keď končí poslednému členovi domácnosti (vysvetlím na príklade: v pondelok je pozit. testované dieťa, lebo týždeň pred tým bolo v škôlke v kontakte s pozit. pani učiteľkou, v stredu začne kašľať maminka, ide na test, je pozitívny, v piatok začne kašľať aj ocino, ide na test a je pozitívny, izolácia všetkým končí 10 dní od ocinovho piatkového pozit. testu s tým, že posledné 3 dni izolácie doma už musia byť všetci pozitívni členovia domácnosti bez príznakov, t.j. ak ocino ešte na 10. deň od svojho pozit. testu trochu pokašliava, na 11. deň už nekašle, izolácia končí po 13 dňoch od ocinovho pozit. testu, čiže na 14.deň ide do práce, dieťa do kolektívu a aj maminka ide do práce).

- pokiaľ test na COVID indikujeme pri podozrení a príznakoch, vyplňte prosím za svoje dieťa COVID PASS - tu: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

!!!POZOR!!!: Pokiaľ ste boli v kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou z kontaktu s COVID-19 musíte zostať 10 dní v karanténe doma a nevychádzať odtiaľ. Ak sa váš stav, alebo stav dieťaťa rýchlo zhoršuje, nevládze(te) jesť/piť, zle sa mu/vám dýcha, nebodaj premodráva(te), má(te) záchvatovitý kašeľ, vysoké teploty, ktoré neviete liekmi proti teplote znížiť pod 38,5°C nechoďte do čakárne, volajte nám v ordinačných hodinách, mimo ordinačných hodín kontaktujte podľa závažnosti stavu buď APS, OUP* alebo 155!!!

Ak teploty nereagujú dobre na paralen/nurofen, alebo máte obavy o zdravotný stav - telefonujte, mailujte, sme tu, telefóny zdvíhame, na maily odpisujeme, poradíme sa ako postupovať, či je treba prísť. Ak nezdvíhame, je to preto, že buď už telefonujeme na druhom telefóne, alebo vyšetrujeme dieťa, prosím o trpezlivosť, skúste zavolať o 5-10 minút. Všetky lieky na kašeľ, teploty a soplíky sú voľne predajné bez receptu.

*APS - Ambulantná pohotovostná služba - Limbova NUDCH - funguje v pracovné dni od 16:00-22:00, cez víkendy od 07:00-22:00

OUP - Oddelenie urgentného príjmu NUDCH Kramáre - Limbova

Čo je to úzky kontakt:

  • kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície,
  • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
  • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
  • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
  • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
  • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19. Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to: osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
  • činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.

Nižšie prikladám podrobnejšie informácie vypracované odborníkmi:

- 1. súbor Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19.
- 2.súbor: Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny.