Neprítomnosť

Od 16.7.2018 do 27.7.2018 máme dovolenku, zastupuje nás MUDr. Dančová na Bulharskej 3 (viď mapku nižšie) kúsok od našej ambulancie.

Obzvlášť v letnom období, ale aj po celý čas v roku nájdete všetky zastupovania a neprítomnosti hlásené tu. Každý lekár ich má povinnosť hlásiť príslušnému VÚC.

Ďakujem za porozumenie, prajem vám krásne zdravé leto :-)

Váš doktor.