O otužovaní dojčiat

29.12.2019

Ako chrániť dieťa pred častými infekciami dýchacích ciest v prvom roku života a dať mu dobrý základ aj na neskôr?

Predovšetkým ho otužujte, keď skončí šestonedelie (už má celkom obstojnú termoreguláciu a aj nejaké tukové/energetické zásoby). V čom otužovanie spočíva? Neobliekajte ho príliš, nebaľte ho zbytočne do perinky, dbajte na to, aby sa nepotilo. Spotené dieťa ľahšie prechladne, tým sa zníži jeho odolnosť a infekcia dýchacích ciest je tu, ani sa nenazdáte. Dojča (dieťa do 1 roka) sa potí len pri chorobe, alebo z prílišného tepla. Podľa toho, že sa potí spoznáte, že ste to prehnali s oblečením. Chodievajte s ním čo najviac na čerstvý vzduch, doma veľa vetrajte, dávajte ho spávať do chladna.

Suchý vzduch

Dôležité je, aby ste neprehrievali miestnosť, v ktorej dieťa trávi väčšinu času a nevysušovali tým príliš vzduch. Dýchaním suchého vzduchu sa vysušuje sliznica dýchacích ciest a znižuje sa tak jej odolnosť proti respiračným infekciám a chorobám z prechladnutia. Majte preto vždy na radiátore nádobu s vodou, alebo mokrú plienku, ideálny je ultrazvukový zvlhčovač vzduchu (nezamieňať s difuzérom vôní) - príkladom cenovo dostupného a kvalitného zvlhčovača je napr. Hyundai HUM 770.

Kontakt s chorými

Rozhodne sa snažte zabrániť kontaktu dieťaťa s ľuďmi, ktorí majú nádchu a kašľú. Radšej nedovoľte prístup k dieťaťu nikomu, kto sa necíti dobre, na koho "niečo lezie", aj keď je to člen domácnosti, alebo dokonca babička, či teta z manželovej strany. Aj na ulici sa chorým ľuďom vyhýbajte.

Ak sama ochoriete, obmedzte kontakt s dieťaťom na najmenšiu možnú mieru, a to hneď ako sa sama necítite dobre.

Zverte niekomu inému starostlivosť o dieťa a prípravu fľašiek/pokrmov. Ak sa o neho musíte starať sama, trávte s ním v spoločnej miestnosti čo najkratší - nevyhnutne nutný čas a stále majte na tvári a cez nos rúšku. Vetrajte mu čo najčastejšie a nezabudnite si umyť ruky mydlom vždy pred tým, ako začnete niečo s dieťaťom robiť, alebo pre neho niečo pripravovať.