Prijímame nových pacientov

29.06.2018

Je to tak, dobre ste sa dočítali. V čase, keď je problém zohnať pediatra v Bratislave a mnohé ambulancie zatvárajú a pediatri odchádzajú do zaslúženého dôchodku, naša ambulancia má pre vás dvere otvorené. Podmienka poskytovania zdravotnej starostlivosti je len jedna:

  • prijímame len riadne zaočkované deti, prípadne novorodencov, ktorých ste ochotní dať zaočkovať podľa platnej legislatívy v SR*


* Prijímame aj nezaočkované detí, ktoré majú v dokumentácii, resp. po odporúčaní špecialistom kontraindikáciu v očkovaní (onkologické ochorenie, závažné autoimunitné ochorenie, prebiehajúca liečba kortikosteroidmi a pod.) - v našej ambulancii máte tú výhodu, že v čakárni sa stretnete len so zaočkovanými deťmi a teda Vášmu dieťaťu nehrozí nákaza ochorením, ktorému sa dá predchádzať povinným očkovaním.